“Çok mutsuzum”

“Kendimi çok çaresiz ve umutsuz görüyorum”

“Yaşamda hiçbir şey zevk vermiyor”

“Geceleri hiç uyuyamıyorum”

“İştahımı kaybettim, yediklerimden tat alamıyorum”

“Dikkatimi toplayamıyorum, her şey çok zor ve güç geliyor”

 

Yukarıdaki belirtileri uzun süredir görüyor ve hissediyorsanız “depresyon”da olabilirsiniz.

 

Depresyondaki kişi yukarıda belirtilerin yanı sıra kendisi ve çevresiyle ile ilgili olumsuz duygular, düşünceler ve değerlendirmeler yapar. Bu duygu ve düşüncelerin temelinde yaşamdaki beklentilerimizilişki problemlerimiziçsel sıkıntılarımız, hayal kırıklıklarımız, üzüntülerimiz ve acılarımız vardır. İç dünyamızın yaşantılara karşı bir kapasitesi vardır ve bu kapasite aşıldığında depresyonu “bedenin ve zihnin alarm vermesi” olarak değerlendirebiliriz.

 

Depresyon yaşa, cinsiyete, genç, yetişkin ve yaşlılık durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Şiddet derecesine göre ise hafif, orta ve ağır olarak adlandırılır. Kişinin yaşamış olduğu problemlerin iyi analiz edilmesi ve kendi yaşantısına özel çalışma yapılması en önemli husustur.

 

Depresyon tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği en hızlı sonuç veren çalışmadır. İlaca ek olarak danışan ile sürdürülen Bilişsel Davranışçı Terapi ve Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi çalışmaları kaybolan isteksizlik, çökkünlük, iştahsızlık, umutsuzluk ve değersizlik problemlerinin ortadan kaldırılmasına imkân sağlamaktadır.

 

Olumsuz duygu ve düşüncelerin yaratmış olduğu gerilim ve belirsizliklerin danışan tarafından tanınması, yaşadığı olumsuz duygu ve düşüncelerle mücadele edebilecek güce gelmesi hedeflenir. Olumsuz düşüncelerin kişide yarattığı depresif hal, sağlıklı ve olumlu düşüncelerle ortadan kaldırılmaya çalışılır. Sağlıklı ve olumlu bakış açısını edinen/öğrenen danışan, olumlu ve sağlıklı düşünceleri günlük yaşantısına aktararak iyilik halini sağlamaya başlar.

 

Kişinin tüm duygu, düşünce ve davranışlarının yaşamın ilk yıllarından itibaren kazanıldığı ve bunun bir döngüye sebep olduğu belirtilir. Depresyondaki bireyin çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yaşantıları ile ailesi ve çevresiyle kurmuş olduğu ilişkilerin teması incelenir. Bu süreçte devam eden uyumsuz ilişki biçimlerinin düzenlenmesi ve özellikle olumsuz duyguların değiştirilmesine odaklanılır. Kişisel ve kişiler arası ilişkilerinde yeni bir hedef ve yeni bir anlayış kazandırılması çalışılır.

 

Tedavi edilmeyen depresyon veya başarılı olmayan depresyon tedavilerinin ardından daha ağır boyutta psikiyatrik problemler meydana gelebilir. Depresyonun belirtilerini kendinizde fark ettiğinizde ruh sağlığı profesyonellerinden yardım almayı unutmayınız.

 

Klinik Psikolog Sabri ÇAKAR