ergen-danismanligi

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık hizmetlerinin gereksinimleri incelendiğinde, kişinin yaşantısındaki birçok dinamik süreç etkili olmaktadır.

Kişi yaşamış olduğu olay/durum karşısında kendisini rahatsız eden problemin o an ve o dakika olduğunu düşünebilmektedir. Hâlbuki insan, geçmişindeki deneyimlediği tecrübe ve yaşantıların sonuçlarını yaşamaktadır. Dolayısıyla problemlerin altında tek bir sorun değil birçok dinamik faktör etkilidir.

Doğumdan itibaren başlayan tüm olaylar ve bu olaylara bağlı olarak hissedilen duygular, kimlik ve kişiliğin temellerini oluşturmaktadır. Bu yaşantılara yönelik duygu,düşünce,davranış ve beden sisteminde bir aksaklık oluşursa da çeşitli savunma mekanizmalarıyla yaşama uyumlanmaya çalışır.

Morita Danışmanlık bünyesindeki uzmanlar tarafından bireyin yaşamış olduğu sorunlar bütüncül bir bakış açısıyla ele alınır ve kişiye özel bir danışmanlık içeriği oluşturulur.

Morita’da bireysel danışmanlık hizmetleri yürütülürken kişinin yaşamını etkileyen birçok anı ve yaşantı önemle görüşülür. Bazen ufak bir detay olarak görülebilen yaşantı, kişinin iç dünyasında farklı anlama bürünerek oldukça anlamlı ve travmatik bir sürece dönüşebilmektedir.

Danışman, kişinin yaşamış olduğu sorun karşısında mevcutta var olan ve ilerleyen süreçte karşısına çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik “Burada ve Şimdi” ilkesiyle gerekli becerilerin kazandırılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Morita’da tüm görüşmeler gönüllülük ve gizlilik ilkesine bağlı olarak yapılmaktadır.

Morita Danışmanlık’ta Hizmet Verilen Bireysel Danışmanlık Alanları

 • Sosyal Fobi
 • Özgüvensizlik
 • Fobiler
 • Panik Atak
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresif Belirtiler
 • Yas, Travma ve Travma Sonrası Stress Bozukluğu
 • İletişim Problemleri
 • Takıntılar
 • Öfke
 • İş Yeri Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Problem Çözme Becerileri
 • Kariyer Planlama
 • Yeme Sorunları
 • Erteleme

Hemen İletişime Geç